Δράσεις Μελών

Δράσεις Μελών

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2018-2019

Η εταιρεία ανακοινώνει το αποτύπωμά της και σημαντική πρόοδο σε θέματα ESG στη νέα έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας (ΕΥ) για τη διετία 2018-2019

  • Οι συνολικές άμεσες επενδύσεις στη χώρα αγγίζουν τα €467 εκ.
  • Δημιουργία περί των 2.000 θέσεων εργασίας (άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες)
  • Πρόσβαση 54 θεραπειών της εταιρείας σε πάνω από 1,7 εκ. ασθενείς (2019)
  • 58% των εργαζομένων της εταιρείας είναι γυναίκες, με το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται σε ρόλους αυξημένης ευθύνης να ανεβαίνει στο 59%
Μετάβαση στο περιεχόμενο