Δράσεις Μελών

Δράσεις Μελών

Η LEO Pharma συμμετέχει στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης που έχει προκαλέσει η πανδημία του COVID-19

Η LEO Pharma συμμετέχει στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης που έχει προκαλέσει η πανδημία του COVID-19 αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες με στόχο την κάλυψη αναγκών των  υγειονομικών υπηρεσιών:

Aναλυτικότερα:

  1. Οδηγίες και κατευθύνσεις προς τους εργαζόμενους της για την συμμετοχή τους σε εθελοντικές δράσεις.
  2. Οικονομική και σε είδος υποστήριξη σε επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης σε περιοχές που πλήττονται σοβαρά. Ενδεικτικά αναφορά:
  • Στη Βόρεια Ιταλία, η LEO Pharma έκανε δωρεές στην περιοχή της Λομβαρδίας, της ιταλικής περιφέρειας που «έφερε το βάρος» της επιδημίας COVID-19. Με την πρωτοβουλία αυτή ενίσχυσε τα τοπικά νοσοκομεία στον αγώνα τους κατά του COVID-19.
  • Στην Ισπανία, η LEO Pharma δώρισε φάρμακα για δερματολογικές παθήσεις σε συνεργασία με έναν τοπικό οργανισμό (SEMERGEN) για τη διανομή τους σε Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας σε όλη την χώρα. Στόχος της ενέργειας ήταν να συμβάλλει στη θεραπεία δερματολογικών επιπλοκών των εργαζομένων στον τομέα της υγείας λόγω ακραίων μέτρων ασφάλειας και υγιεινής όπως: το συνεχές πλύσιμο των χεριών, η χρήση απολυμαντικών υδροαλκοολικών διαλυμάτων και προστατευτικού εξοπλισμού για πολλές ώρες.
  • Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η LEO Pharma Inc προχώρησε σε δωρεά στο New Jersey Pandemic Relief Fund (NJPRF), εξασφαλίζοντας πόρους για την καταπολέμηση του ιατρικού, κοινωνικού και οικονομικού αντίκτυπου του COVID-19 σε κοινότητες όλης της χώρας.
  1. Υποστήριξη ιδρυμάτων δημόσιας υγείας για την προώθηση της επιστήμης για την εξεύρεση νέων θεραπειών
  • Η LEO Pharma συμμετέχει σε μια πρωτοβουλία της Φαρμακοβιομηχανίας στο πλαίσιο κοινής δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εντοπισμό δραστικών ουσιών και τη δημιουργία βιο-τράπεζας δειγμάτων με στόχο τη δυνατότητα μείωσης του χρόνου ανάπτυξης της θεραπείας για τον COVID-19.
Μετάβαση στο περιεχόμενο