Δράσεις Μελών

Δράσεις Μελών

Κέντρο της Γης – Περιβάλλον

Επίσκεψη Εργαζομένων στο Κέντρο της Γης

Στο πλαίσιο δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας με άξονα το περιβάλλον, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, οι εργαζόμενοι της MENARINI HELLAS μαζί με τις οικογένειες τους επισκέφτηκαν και περιηγήθηκαν στο περιβαλλοντικό πάρκο άτυπης εκπαίδευσης,  το «Κέντρο της Γης». Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων μέσα από βιωματικές δραστηριότητες για την ανάγκη μιας συλλογικής προσπάθειας, που στόχο θα έχει την ομαλή μετάβαση σε ένα μοντέλο αειφόρου κοινωνικής οργάνωσης, που δεν θα βασίζεται στην απειλητική για τη φύση κατανάλωση των φυσικών πόρων, αλλά στη συνεργατική συμβίωση ανθρώπου και φύσης και στη συλλογική βελτίωση των όρων διαβίωσης του σύγχρονου ανθρώπου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο