Δράσεις Μελών

Δράσεις Μελών

ΣΥΝ στο ΠΛΗΝ – Κοινωνία

Η AbbVie στηρίζει το πρόγραμμα της ΜΚΟ PRAKSIS “ΣYN στο ΠΛΗΝ” 

 Σε συνεργασία με τη ΜΚΟ PRAKSIS και στο πλαίσιο του «ΣYN στο ΠΛΗΝ», η AbbVie υποστηρίζει οικονομικά το πρόγραμμα Κοινωνική Κατοικία, που στόχο έχει να συνδράμει νοικοκυριά και οικογένειες που βρίσκονται στα όρια της ένδειας και κινδυνεύουν άμεσα να μείνουν άστεγες.

Ειδικότερα, η AbbVie έχει αναλάβει το κόστος ενοικίου και επισιτισμού δύο τετραμελών οικογενειών, καθώς και το πλήρες κόστος των αναγκών ένδυσης, υπόδησης και σχολικών ειδών για τα παιδιά αυτών των νοικοκυριών.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος, η AbbVie ενισχύει οικονομικά τα Κέντρα Ημέρας που βρίσκονται στην Αττική, τα οποία έχουν ως στόχο την ημερήσια υποδοχή αστέγων και την παροχή βασικών υπηρεσιών, όπως ψυχοκοινωνική στήριξη, καθαρό ρουχισμό κ.λπ.. Ενώ, ως κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία, ανέλαβε για τρεις μήνες το πλήρες κόστος των απαραίτητων φαρμάκων, για ένα Κέντρο Ημέρας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο