Μονόδρομος η μετάβαση σε ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας

Άρθρο του κου Ολύμπιου Παπαδημητρίου, Προέδρου ΣΦΕΕ στην ετήσια έκδοση The Economist “Ο Κόσμος το 2022″, 29.01.2022 στην εφημερίδα ”Τα Νέα”