Ο Φαρμακευτικός Κλάδος Υποστηρίζει και Περιφρουρεί τη Δημόσια Υγεία

Συνέντευξη του κου Ολύμπιου Παπαδημητρίου, Προέδρου ΣΦΕΕ στη pharmamanage.gr, 28.11.2022