Ο κλάδος του φαρμάκου διαθέτει τη «δραστική ουσία» για την υπέρβαση της κρίσης

Άρθρο του κου Πασχάλη Αποστολίδη, Προέδρου ΣΦΕΕ στο insider.gr, 28 Μαρτίου 2017