Οι επικίνδυνες συνέπειες μιας αναποτελεσματικής πολιτικής στο φάρμακο

Συνέντευξη του κου Ολύμπιου Παπαδημητρίου, Προέδρου ΣΦΕΕ στο healthpharma.gr, 2 Ιουλίου 2018