Νέα

Νέα

7 Πυλώνες για ένα ισχυρό Εθνικό Σύστημα Υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Παρουσίαση Μελέτης με τίτλο “7 Πυλώνες για ένα ισχυρό Εθνικό Σύστημα Υγείας με επίκεντρο τον ασθενή”, Γιάννης Βάλβης, Consulting Partner, Life Sciences & Healthcare Leader, Deloitte Greece από το βήμα του online συνεδρίου «Δημόσια Υγεία και Πολιτική Οικονομία της Πανδημίας COVID-19», 7-10 Δεκεμβρίου 2020

«Στόχος μας θα πρέπει να είναι μία βιώσιμη φαρμακευτική αγορά, στην οποία τόσο η Δημόσια όσο και η συνολική δαπάνη θα αντανακλούν τις τρέχουσες ανάγκες και στόχους που έχουν τεθεί. Κάτι που θα επιτευχθεί μέσα από: α) την ενίσχυση της Δημόσιας Δαπάνης ώστε αυτή να συγκλίνει με τη Δαπάνη αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε. και β) τον εξορθολογισμό της Συνολικής Δαπάνης ώστε να ανέλθει σε βιώσιμα επίπεδα. Τέλος, η συμφωνία στους στόχους θα διασφαλιστεί μέσω της Ανάπτυξης Πλαισίου Συμφωνίας, στα πρότυπα άλλων χωρών της Ε.Ε., με σαφείς εκατέρωθεν δεσμεύσεις και χρονικό πλαίσιο.»

Μετάβαση στο περιεχόμενο