Προοπτικές ανάπτυξης του φαρμακευτικού κλάδου

Άρθρο του κου Ολύμπιου Παπαδημητρίου, Προέδρου ΣΦΕΕ στην εφημερίδα “Παραπολιτικά”, 18.06.2022