Νέα

Νέα

Συνάντηση ΣΦΕΕ με Συλλόγους Ασθενών (Patient Think Tank)

Συνάντηση ΣΦΕΕ με Συλλόγους Ασθενών (Patient Think Tank)

Δελτίο Τύπου ΣΦΕΕ

Συνάντηση ΣΦΕΕ με Συλλόγους Ασθενών (Patient Think Tank):

Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για το φάρμακο θα πρέπει να στηρίξει την καινοτομία και την πρόσβαση των ασθενών. Είναι απαραίτητη η σταδιακή βελτίωση της χρηματοδότησης στην Ελλάδα.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2023.- Στο πλαίσιο των τακτικών ενημερώσεων του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) με εκπροσώπους των Συλλόγων Ασθενών πραγματοποιήθηκε ακόμη μία συνάντηση του ΣΦΕΕ Patient Think Tank, την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Στη συνάντηση, που συμμετείχαν πάνω από 60 εκπρόσωποι Συλλόγων Ασθενών και στελέχη του Συνδέσμου και των εταιριών μελών του, αναδείχθηκε το κοινό αίτημα όλων για τη δημιουργία ενός ασθενοκεντρικού βιώσιμου δημόσιου συστήματος υγείας.

Οι εκπρόσωποι του ΣΦΕΕ αναφέρθηκαν στις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή και στην Ελληνική φαρμακευτική πολιτική. Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της πιο πρόσφατης μελέτης της EFPIA (Patients W.A.I.T. Indicator Survey), που αφορά στην αναμονή πρόσβασης ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, καθώς και η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής φαρμακευτικής νομοθεσίας και οι προκλήσεις που θα φέρει στην καινοτομία και την πρόσβαση.

Στη διαδραστική και ουσιαστική συζήτηση που ακολούθησε, ανταλλάχθηκαν απόψεις και αναλύθηκαν διάφορα θέματα επικαιρότητας, όπως οι ελλείψεις φαρμάκων, η δημόσια φαρμακευτική χρηματοδότηση στην Ελλάδα, που υπολείπεται των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και ευκαιρίες βελτίωσης του συστήματος μέσω ψηφιακών εργαλείων και πιο αποτελεσματικών ελέγχων. Οι εκπρόσωποι των Συλλόγων Ασθενών ανέδειξαν τα πολλά προβλήματα των χρονίως νοσούντων, την ανησυχία τους για την πρόσβασή τους σε νέες θεραπείες, αλλά και τον αντίκτυπο που θα έχει η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής φαρμακευτικής νομοθεσίας στους Έλληνες ασθενείς. Η προστασία του οικοσυστήματος της πατέντας των καινοτόμων φαρμάκων, αλλά και η ενίσχυση της διενέργειας κλινικών μελετών στη χώρα μας αναδείχθηκαν ως καίρια αιτήματα από την πλευρά των ασθενών, οι οποίοι ζήτησαν από τον ΣΦΕΕ να συνεχίσει τις προσπάθειες επικοινωνίας αυτών των ζητημάτων προς την πολιτική ηγεσία και τις Αρμόδιες Αρχές.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, τέλος, τόσο οι εκπρόσωποι των Συλλόγων Ασθενών όσο και οι εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας τόνισαν ότι κρίνεται απαραίτητη η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών και η ενίσχυση των διαύλων αμφίδρομης επικοινωνίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο