Νέα

Νέα

Συνάντηση ΣΦΕΕ με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπεύθυνο για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, κ. Μαργαρίτη Σχοινά

Ανακοίνωση

 

Συνάντηση ΣΦΕΕ με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπεύθυνο για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, κ. Μαργαρίτη Σχοινά

 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2021.– Την Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021, ο ΣΦΕΕ και οι Γενικοί Διευθυντές 45 εταιρειών μελών του Συνδέσμου είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν μέσω διαδικτυακής σύσκεψης με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπεύθυνο για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, κ. Μαργαρίτη Σχοινά, σε μία εποικοδομητική συζήτηση.

Κατά τη διάρκεια των εισαγωγικών χαιρετισμών του, ο κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, τόνισε ότι η πανδημία του COVID-19 είναι η καθοριστική παγκόσμια κρίση της εποχής μας και η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε από τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως είπε, η πανδημία είναι κάτι πολύ περισσότερο από υγειονομική κρίση. Είναι επίσης μια άνευ προηγουμένου κοινωνικό-οικονομική κρίση που προκαλεί τεράστιες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις. Τόνισε επίσης ότι, από την αρχή του ξεσπάσματος της πανδημίας του COVID-19, η φαρμακευτική βιομηχανία εστίασε στην έρευνα για νέα εμβόλια, διαγνωστικά εργαλεία και θεραπείες, ενόσω υποστήριζε τις κυβερνήσεις και τα εθνικά συστήματα υγείας επί τόπου και διασφάλιζε τη συνεχή παροχή φαρμάκων στους ασθενείς που τα χρειάζονταν. Ο κ. Παπαδημητρίου χαιρέτισε την Ευρωπαϊκή Φαρμακευτική Στρατηγική και υπερθεμάτισε την ανάγκη δημιουργίας ενός Υψηλού Επιπέδου Φόρουμ για Πρόσβαση στην Καινοτομία με τη συμμετοχή όλων των βασικών εμπλεκομένων μερών, για την ανάπτυξη καινοτόμων και συνεργατικών μοντέλων προς επίλυση θεμάτων που άπτονται της πρόσβασης και των ελλείψεων σε φάρμακα και σχετικό εξοπλισμό. Κλείνοντας, σημείωσε ότι ο ελληνικός φαρμακευτικός τομέας βρισκόταν στον πυρήνα της δημοσιονομικής πολιτικής περιστολής καθ΄ όλη την διάρκεια των χρόνων της κρίσης, ενόσω η εν μέρει μόνο εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών στον υγειονομικό τομέα κατέστησαν την ανάγκη για προβλεψιμότητα και σταθερότητα πιο ουσιώδη από ποτέ. Κατέληξε ότι ο φαρμακευτικός τομέας στην Ελλάδα, και τοπικά και διεθνώς, έχει σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης και είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Εισάγοντας λοιπόν σταθερότητα και προβλεψιμότητα, θα δινόταν η δυνατότητα πλήρους ανάπτυξης του δυναμικού του φαρμακευτικού τομέα, από την οποία θα υπήρχε αμοιβαία ωφέλεια και για το υγειονομικό σύστημα και την εθνική οικονομία. Ένα σημαντικό θέμα θα ήταν το πως θα μπορούσαν να παράσχουν υποστήριξη σε αυτό το πεδίο το Ευρωπαϊκά κονδύλια ανάκαμψης.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, ανέπτυξε τρείς κύριες θεματικές:

α) τα διδάγματα που πήραμε από την πανδημία του COVID-19,

β) την κατεπείγουσα ανάγκη για μια γνήσια Ενιαία Ευρώπη της Υγείας προκειμένου να βελτιωθεί η συλλογική απόκριση σε δια-συνοριακές υγειονομικές κρίσεις και η προαγωγή της δημόσιας υγείας των Ευρωπαίων,

γ) το μέλλον της Ευρωπαϊκής φαρμακευτικής βιομηχανίας με βάση την πρόσφατη Φαρμακευτική Πολιτική που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή.

Ο κ. Σχοινάς τόνισε ότι η πανδημία κατέδειξε την ανάγκη διασφάλισης και προστασίας των Ευρωπαίων, ανεξαρτήτως εθνικών συνόρων, και την ανάγκη στενότερης συνεργασίας (μας δίδαξε ότι περισσότερη Ευρώπη και στενότερη συνεργασία είναι απαραίτητα). Για την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID-19 και μελλοντικών υγειονομικών κρίσεων, συνέχισε, ο μοναδικός δρόμος είναι ο μεγαλύτερος συντονισμός με πιο αποτελεσματικά εργαλεία σε επίπεδο ΕΕ, όπως η πρόσφατη Εμβολιαστική Στρατηγική της ΕΕ και το Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επεσήμανε, εστιάζει στα μέτρα ετοιμότητας και αντιμετώπισης κρίσεων, όπως η ενίσχυση του συντονισμού σε Κοινοτικό επίπεδο όταν αντιμετωπίζονται δια-συνοριακές υγειονομικές απειλές. Επιπροσθέτως, αναφερόμενος στην Ευρωπαϊκή Φαρμακευτική Στρατηγική, ανέφερε ότι η Στρατηγική στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του κανονιστικού πλαισίου και στην υποστήριξη έρευνας και τεχνολογιών που φθάνουν στους ασθενείς, καθώς και στην ενίσχυση της πρόληψης. Ο Αντιπρόεδρος τόνισε επίσης ότι η Ευρώπη πρέπει να εργαστεί για να διασφαλίσει τη στρατηγική αυτονομία της, ώστε να μην αντιμετωπίσει ξανά ελλείψεις σε φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό ζωτικής σημασίας, διατηρώντας όμως, ταυτόχρονα, τον ανοικτό της χαρακτήρα. Αναφέρθηκε, επίσης, στο φιλόδοξο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου, το οποίο ανοίγει μια νέα εποχή στην πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου, τονίζοντας ότι η επιτυχία του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Καταπολέμησης του Καρκίνου απαιτεί δέσμευση και στόχο-προσήλωση από ένα ευρύ φάσμα τομέων και εμπλεκομένων μερών.

Στα καταληκτικά συμπεράσματά του, ο κ. Σχοινάς έδωσε λεπτομερείς και χρήσιμες πληροφορίες περί της άνευ προηγουμένου αρωγής που πρόκειται να λάβει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των προγραμμάτων NextGeneration EU και ιδιαίτερα του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του 4ου Προγράμματος Υγείας ΕΕ, για την ενίσχυση της οικονομικής της ανάκαμψης και του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.

Σε συνέχεια της ομιλίας του κ. Σχοινά, κατά την συνεδρία των Ερωτήσεων & Απαντήσεων με τους Γενικούς Διευθυντές, συζητήθηκαν θέματα όπως οι τρόποι με τους οποίους η Ελληνική Φαρμακευτική Βιομηχανία μπορεί να ενισχύσει την καινοτομία, να προσελκύσει τα κονδύλια της ΕΕ και να αποκτήσει πιο ισχυρή φωνή στην ΕΕ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο