Τα επικείμενα μέτρα στερούν από τους ασθενείς την ελπίδα

Συνέντευξη του κου Πασχάλη Αποστολίδη, Προέδρου ΣΦΕΕ στη Free Sunday, 25 – 26 Φεβρουαρίου 2017