Νέα

Νέα

«Θεραπεία υπάρχει! Χρόνος δεν υπάρχει»

Άρθρο του κου Πασχάλη Αποστολίδη, Προέδρου ΣΦΕΕ στην Ημερησία, 28 Μαϊου 2016

 

Διανύοντας πλέον τον έβδομο χρόνο κρίσης, της μεγαλύτερης μεταπολεμικά που γνώρισε η πατρίδα μας, ο καθένας πλέον αντιλαμβάνεται ότι τα μαθήματα του παρελθόντος πρέπει να εμπεδωθούν, οι φαύλοι κύκλοι να σπάσουν και το κυριότερο, να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο. Δεν αντέχουν άλλο ούτε οι πολίτες, ούτε η ελληνική οικονομία.

Ο τομέας της Υγείας αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές και επείγουσες περιπτώσεις καθώς εκεί συναντώνται τα προτάγματα ενός κοινωνικού Κράτους που μπορεί και πρέπει να προστατεύει το δικαίωμα των Ελλήνων ασθενών για απρόσκοπτη πρόσβαση στις αναγκαίες θεραπείες, αλλά και μερικές από τις μεγάλες δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας για να αλλάξει το παραγωγικό της μοντέλο και να αυξήσει τον εθνικό πλούτο.

Τα τελευταία χρόνια έχουν περιγραφεί σε βάθος κι έχουν γίνει αναλύσεις για τα λάθη, τις παραλείψεις, τις παθογένειες, τις υπερβολές και τις χαμένες ευκαιρίες, σε κάθε τομέα της πολιτικής, της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας. Εκπροσωπώντας το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος θα ήθελα να σταθώ θετικά στις αλλαγές που είναι εφικτό να υιοθετήσουμε και στα οφέλη που άμεσα μπορούν να προκύψουν για τη χώρα μας. Για να σταθούμε εκεί που είναι χρήσιμο. Στο μπορούμε.

Εκκινώντας από τη σημασία του Κλάδου του φαρμάκου στην ελληνική οικονομία, θα σημειώσω ότι είναι η δεύτερη εξαγωγική δύναμη, με αθροιστική συμβολή στο ΑΕΠ κοντά στο 4%. Σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία του ΙΟΒΕ (μελέτη «Οικονομικό αποτύπωμα της παραγωγής και διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων στην ελληνική οικονομία», Δεκέμβριος 2015) απασχολεί 26.100 θέσεις άμεσης εργασίας (παραγωγή και εμπορία φαρμακευτικών προϊόντων) και 87.000 έμμεσες θέσεις εργασίας. Με προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, από ένα κλάδο που αποτελεί ένα από τα τελευταία αναχώματα του φαινομένου της φυγής νέων επιστημόνων. Και με υψηλής ποιότητας προδιαγραφές στην παραγωγή, καθώς το 25% των φαρμάκων των διεθνών εταιρειών παράγεται σε ελληνικά εργοστάσια.

Από αυτή την αφετηρία και με πλήρη σεβασμό τόσο για την ευθύνη του κοινωνικού μας ρόλου, όσο και της δύσκολης δημοσιονομικής κατάστασης, ο Σύνδεσμος έχει καταθέσει αναλυτικές προτάσεις προς την Πολιτεία, την κατεύθυνση των οποίων σας παρουσιάζω συνοπτικά.

Πρώτον, εξορθολογισμός των δαπανών υγείας και σε άλλα κέντρα κόστους πέραν της φαρμακευτικής δαπάνης, καθώς αυτές αφορούν το 85% της συνολικής δαπάνης και αναβάθμιση του Πρωτοβάθμιου Συστήματος Υγείας. Το κλειδί για τον έλεγχο της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης είναι ο έλεγχος του όγκου συνταγογράφησης. Αποτελεί προτεραιότητα επίσης η ενεργοποίηση της επιτροπής διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ με την άμεση θέσπιση κριτηρίων ώστε να εξοικονομηθούν πόροι για την αποζημίωση νέων φαρμάκων και να αυξηθεί η πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες. Επιπλέον, καθώς το παρόν σύστημα τιμολόγησης έχει εξαντλήσει τα περιθώριά του, είναι επιτακτική ανάγκη η δημιουργία ενός νέου απλοποιημένου συστήματος τιμολόγησης το οποίο θα προκύψει με διαβούλευση και δεν θα επηρεάζει τις τιμές άλλων χωρών.

Δεύτερον, προώθηση της χρήσης των γενοσήμων φαρμάκων για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση πόρων που θα μπορούν να αξιοποιηθούν για την πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες προς όφελος των ασθενών, αλλά και για την ενίσχυση της δραστηριότητας της εγχώριας παραγωγής.

Τρίτον, αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και ενθάρρυνση των κλινικών ερευνών μέσω της αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας. Κάθε μελέτη αποτελεί περίπου 250.000 ευρώ άμεσης επένδυσης και 850.000 ευρώ αθροιστικά στο ΑΕΠ. Πέρα από το οικονομικό όφελος στην προσέλκυση επενδύσεων, σημαντική είναι η επίδρασή τους και για την απόκτηση τεχνογνωσίας και για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και για τους ασθενείς. Στο 20% έφτασε η αύξησή τους το 2015 σε σχέση με το 2014, τα περιθώρια ανάπτυξης όμως είναι μεγάλα. Μελέτη μας υποδεικνύει πως θα μπορούσα να τριπλασιαστούν σε βάθος τριετίας.

Τέταρτον, δράσεις για τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, μέσω συνεργατικών προγραμμάτων, ενίσχυση της επιχειρηματικής αξιοποίησης της επιστημονικής γνώσης σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, ώστε ο τομέας να ανταπεξέλθει στο διεθνή ανταγωνισμό.

Πέμπτον, υιοθέτηση μηχανισμού αναπτυξιακών και φορολογικών κινήτρων με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων, την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας για την περαιτέρω μεγέθυνση της παραγωγικής και εξαγωγικής της δραστηριότητας, αλλά και την αύξηση της απασχόλησης σε υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό.

Έκτον, είναι εκ των ων ουκ άνευ η δημιουργία σταθερού και προβλέψιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με τακτικές αποπληρωμές για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των εταιρειών.  Οι φαρμακευτικές εταιρείες καλύπτουν σχεδόν το 25% της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης, σε συνθήκες capital controls και με ανείσπρακτες οφειλές που ξεπερνούν το 1,2 δις ευρώ. Τα όρια αντοχής δεν είναι ανεξάντλητα.

Ο φαρμακευτικός κλάδος σε όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο και παρά τις αντιξοότητες, στήριξε με όλες του τις δυνάμεις το Εθνικό Σύστημα Υγείας και θα συνεχίσει να το κάνει. Η προστασία του Έλληνα ασθενή είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Τώρα όμως είναι η ώρα να προχωρήσουμε μπροστά. Ο φαρμακευτικός κλάδος μπορεί να στηρίξει έμπρακτα την ελληνική οικονομία να ξαναμπεί σε πορεία προόδου.

Η θεραπεία υπάρχει. Χρόνος δεν υπάρχει.

 

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο