Νέα

Νέα

Το φάρμακο έχει τη «θεραπεία» για να βγει η Υγεία από την «εντατική»

Συνέντευξη του κου Πασχάλη Αποστολίδη, Προέδρου ΣΦΕΕ στη Real News, 13 Δεκεμβρίου 2015

 

1. Πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση  στην αγορά του φαρμάκου τον τελευταίο χρόνο;

Χωρίς καμία αμφιβολία ύστερα από μία μακρά περίοδο πολιτικής αστάθειας πέραν της οικονομίας που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση ο ευαίσθητος χώρος του φαρμάκου αλλά και ευρύτερα της Υγείας μπαίνει στην «εντατική». Παράλληλα, η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο και πρέπει άμεσα όλοι μαζί να προτάξουμε ως άμεση προτεραιότητα τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης όλων στις θεραπείες που χρειάζονται. Μέσα από ένα πλαίσιο συνεργασίας με αμοιβαίες συναινέσεις πιστεύουμε πως μπορούν να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις.

Άλλωστε όλες οι φαρμακευτικές εταιρίες μέχρι σήμερα και παρά τις ακραίες συνθήκες στάθηκαν δίπλα στους Έλληνες πολίτες, υπερασπίζοντας το αναφαίρετο δικαίωμα τους για απρόσκοπτη πρόσβαση στα φάρμακα. Και αυτό αφενός απορροφώντας τους κραδασμούς από τα εκκρεμή χρέη του δημοσίου προς τις εταιρίες, τα οποία πλέον ξεπερνούν σήμερα τα 1,3 δισ. ευρώ, και αφετέρου συμβάλλοντας για το 2014 – μέσω των ήδη θεσπισμένων υποχρεωτικών επιστροφών (rebates) και της ρήτρας υπέρβασης (clawback) – με 421 εκατ. ευρώ στη δαπάνη ενώ το αντίστοιχο ποσό για το 2015 υπολογίζεται στα 600 εκατ. ευρώ τουλάχιστον! Ζητώντας ουσιαστικά από τον κλάδο, σε συνθήκες απόλυτης λιτότητας και με μειωμένη περαιτέρω τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, να αυξήσει τη συμμετοχή του στην κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών -σε σχέση με το 2014 -κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 40%!

Επιπλέον, την ίδια στιγμή μας επιβάλλεται αιφνιδιαστικά  και ερήμην μας, χωρίς καμία συνεργασία, μηχανισμός ρήτρας υπέρβασης (clawback) στην ενδονοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη.  Η μετακύλιση του κόστους πλέον όμως διαιωνίζει τις παθογένειες του συστήματος Υγείας και καλεί τον κλάδο να λειτουργήσει κάτω από τα όρια της αντοχής του. Αργά ή γρήγορα αυτό θα έχει επιπτώσεις στην ποιότητα και στην επάρκεια των υπηρεσιών Υγείας που λαμβάνουν οι πολίτες. Γι’ αυτόν  ακριβώς το λόγο πρέπει να λυθούν από την πλευρά της Πολιτείας τα μείζονα θέματα, ώστε να γυρίσουμε σελίδα και να πάμε προς το καλύτερο. Να δημιουργήσουμε ένα σταθερό και βιώσιμο πλαίσιο μέσα στο οποίο ο κλάδος μπορεί να επενδύσει στην έρευνα και την παραγωγή με ακόμη μεγαλύτερες δυνάμεις και να αξιοποιήσουμε ταυτόχρονα τις αναπτυξιακές δυνατότητες που μας δίνονται μέσα από την παραγωγή και την κλινική έρευνα. Ένα προβλέψιμο περιβάλλον χωρίς αιφνιδιαστικές κινήσεις αλλά με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κάλυψης των πληρωμών σε εκκρεμότητα, που θα επιτρέψει τον προγραμματισμό επενδύσεων και την επανεκκίνηση της οικονομίας. Η θέση μας είναι πάγια πως η ανάγκη για ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο με διάλογο και συναίνεση για πραγματικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές με αναπτυξιακή προοπτική είναι πλέον επιτακτική για την Υγεία, για τους πολίτες, για την ίδια τη χώρα.

 

2. Ποιές θα είναι  οι επιπτώσεις από τη νέα πολιτική στις τιμές των φαρμάκων και ποια η θέση σας ;

Πρόκειται για ένα ακόμα παράδειγμα αποσπασματικής εφαρμογής πολιτικών χωρίς να αποτελεί μέρος μίας συνολικής στρατηγικής για την Υγεία με στόχευση και προτεραιότητες. Ένα σχέδιο που θα δημιουργήσει ένα σταθερό, αξιόπιστο και προβλέψιμο περιβάλλον ενθαρρύνοντας την επένδυση στον τομέα της Υγείας και θα διασφαλίσει την προστασία του συστήματος Υγείας από ελλείψεις, αρρυθμίες στην πρόσβαση σε φάρμακα και θεραπείες και σε καταστροφικές στρεβλώσεις που οδηγούν σε αποεπένδυση, που προκαλούνται από αποσπασματικές κινήσεις. Σε αυτήν την προσπάθεια αποφυγής όλων αυτών των «ασθενειών» είμαστε στο πλευρό της Πολιτείας με προτάσεις και λύσεις για ένα δίκαιο σύστημα τιμολόγησης και αποζημίωσης. Η θέση του ΣΦΕΕ είναι ξεκάθαρη και αφορά στην τήρηση του μέσου όρου των 3 χαμηλοτέρων τιμών των χωρών της ΕΕ κάτι που συνεχώς παραβιάζεται, ενώ υπάρχουν πολλά φάρμακα κάτω από την χαμηλότερη τιμή της Ευρώπης, γεγονός που θα οδηγήσει σε πιθανή απόσυρση. Όλα τα δεδομένα επιβεβαιώνουν την επιχειρηματολογία μας, η οποία επικεντρώνεται στο να εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία, με υπευθυνότητα, συνέπεια και με στρατηγικό άξονα την προάσπιση της εύρυθμης λειτουργίας του Συστήματος Υγείας προς όφελος των ασθενών. Παράλληλα, είναι αναγκαία η δημιουργία ενός νέου σταθερού, διαφανούς, απλού και αξιόπιστου πλαισίου τιμολόγησης που θα αποφεύγει την πολυπλοκότητα και σπατάλη πόρων στη διαδικασία ανατιμολόγησης, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Εν κατακλείδι, η μονομερής επικέντρωση στις τιμές χωρίς παράλληλες παρεμβάσεις για τον έλεγχο της συνταγογράφησης, δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα της δαπάνης.

 

3. Τι σημαίνει η επιβολή  clawback στη νοσοκομειακή δαπάνη; Πρόκειται να υπάρξει επίπτωση στην  πρόσβαση του ασθενή στις θεραπείες ;

Πρώτα απ’ όλα αξίζει να σημειώσουμε πως πρόκειται για ακόμα μία ελληνική «εφεύρεση». Είναι κάτι που δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη και το οποίο ουσιαστικά κάθε άλλο παρά διαρθρωτικό μέτρο αποτελεί. Αντιθέτως, μπορεί να αποτελέσει αντικίνητρο για τον πραγματικό έλεγχο της δαπάνης. Με δεδομένη όμως την ψήφιση του Νόμου αυτό που έχει σημασία πλέον είναι να οριστούν και να τεθούν οι προϋποθέσεις ώστε η εφαρμογή του μέτρου να πραγματοποιηθεί με διαφάνεια και ισονομία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες τους. Αρκεί μόνο να σας αναφέρω την κρισιμότητα του να καθοριστούν θεραπευτικά πρωτόκολλα τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται πιστά, ώστε να υπάρχει έλεγχος στη συνταγογράφηση. Παράλληλα, καθοριστική είναι και η ύπαρξη οργανωμένης και συνολικής διαχείρισης, μέσω ενός κεντρικού φορέα, των στοιχείων που θα φτάνουν από τα νοσοκομεία για κάθε Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ). Με αυτονόητη προϋπόθεση ένα ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα σε όλα τα νοσοκομεία τόσο για τις αγορές όσο και για την κατανάλωση φαρμάκων ανά κλινική και θεραπευτική κατηγορία. Σε αυτό το πλαίσιο είμαστε ήδη σε συνεργασία με την κυβέρνηση για να ξεκαθαρίσουμε τι θα περιλαμβάνει ο κλειστός προϋπολογισμός των 570 εκατ. ευρώ για το 2016 και κατ’ επέκταση τα όρια που έχουν θεσπιστεί με τον Νόμο για τα άλλα έτη. Συνεπώς, αυτό που έχει σημασία αυτή την στιγμή είναι να διευκρινιστούν αρκετά ζητήματα, κάτι για το οποίο απαιτείται η άμεση και ουσιαστική συνεργασία με την κυβέρνηση. Εάν οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προκλήσεις δεν αντιμετωπιστούν άμεσα δημιουργείται έντονος κίνδυνος ελλείψεων σε νοσοκομειακά φάρμακα, πάγωμα εισαγωγής καινοτόμων θεραπειών και αρνητική επίδραση στους ασθενείς. Από την πλευρά μας, ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες δηλώνουμε παρόν με προτάσεις και λύσεις για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου συστήματος Υγείας και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας που απολαμβάνουν οι Έλληνες πολίτες. Γιατί για εμάς στο ΣΦΕΕ η Υγεία είναι το μεγαλύτερο Εθνικό κεφάλαιο και επενδύουμε σε αυτό.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο