Το φάρμακο είναι επένδυση στην υγεία, στην κοινωνία και στην ανάπτυξη

Άρθρο του κου Μιχάλη Χειμώνα, Γενικού Διευθυντή ΣΦΕΕ στην εφημερίδα “Το Βήμα”, 17/07/2022