Το φάρμακο στη μέγκενη της διαχειριστικής ανικανότητας

Άρθρο του κου Ολύμπιου Παπαδημητρίου, Προέδρου ΣΦΕΕ στη Δημοκρατία 9 Ιουνίου 2019