Χωρίς βιώσιμες φαρμακευτικές εταιρείες δεν υπάρχει βιώσιμο σύστημα υγείας

Συνέντευξη Γενικού Διευθυντή ΣΦΕΕ, Μιχάλη Χειμώνα στην Free Sunday, 22 Ιουλίου 2018