Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

1043/Β/04.06.2015 – Ρυθμίσεις αποζημίωσης φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Γ5/οικ.41797

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 1043/Β/04.06.2015

Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 38733/29.04.2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1144 Β΄/2014), «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης φαρμάκων»

id: 388

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο