Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

2059/Β/18.09.2015 – Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του ΕΟΠΥΥ

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Γ3γ/70907

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 2059/Β/18.09.2015

Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας

id: 408

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο