Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

2200/Β/13.10.2015 – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. οικ.:Α1β/Γ.Π.οικ.: 77529

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 2200/Β/13.10.2015

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας»

id: 411

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο