Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

226/Υ.Ο.Δ.Δ./07.04.2015 – Διορισμός Μέλους ΔΣ ΗΔΙΚΑ

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Φ 80350/12532/3734

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 226/Υ.Ο.Δ.Δ./07.04.2015

«Τροποποίηση της Φ. 80350/24305/1694/25−10−2012 απόφασης του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.)» (ΥΟΔΔ 506), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»

id: 380

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο