Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

2391/Β/06.11.2015 – Clawback ιδιωτικών παρόχων ΕΟΠΥΥ

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Γ3γ/ΓΠ/77011

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 2391/Β/06.11.2015

«Ορισμός κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες παρόχους, ως επιστροφή (rebate)»

id: 416

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο