Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

2332/B/30.10.2015 – Στόχοι συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Γ5(α)/ 70068

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 2232/Β/30.10.2015

«Κατάργηση της υπ’ αριθμ. Γ5:34043 (ΦΕΚ 1117/Β΄/2015) υπουργικής απόφασης και καθιέρωση νέων ελάχιστων ποσοστιαίων στόχων συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων κατά όγκο και ορίων στη φαρμακευτική δαπάνη εκάστου ιατρού ανάλογα με την ειδικότητα, τον αριθμό των ασθενών για τους οποίους συνταγογραφεί και την περιφερειακή ενότητα της χώρας και επαναφορά σε ισχύ και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ9/οικ. 53768/ΦΕΚ 1796/Β΄/2014 υπουργικής απόφασης»

id: 415

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο