Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

2330/B/29.10.2015 – Διατάξεις τιμολόγησης & Καθεστώς Φαρμακείου

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθ. Γ5(α) /οικ. 82163

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 2230/Β/29.10.2015

«Τροποποίηση και συμπλήρωση της Γ5(α)/οικ.69976/15 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1958/Β΄/11−09−2015), «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων»

id: 414

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο