Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

2257/B/20.10.2015 – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας με εντολή Αν. Υπ. Υγείας

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.: 78726

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 2257/B/20.10.2015

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας»

id: 413Β

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο