Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

741/ΥΟΔΔ/20.10.2015 – Διορισμός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Α1α/80306

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 741/ΥΟΔΔ/20.10.2015

«Παύση και Διορισμός Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Υγείας»

id: 413Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο