Νέα

Νέα

24-03-2020 – Προσωρινή Απαγόρευση Παράλληλων Εξαγωγών ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αρ. Πρωτ.: 33887 24.03.2020
Πίνακας
Απόφαση προσωρινής απόφασης προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων του συνημμένου πίνακα λόγω επιβεβαιωμένων ελλείψεων

(Τροποποίηση απόφασης ΕΟΦ με Αρ. Πρωτ.: 10111/27-1-20 ως προς τα προϊόντα)

Αναζήτηση ανά θέμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο