27-03-2020 – Ανακοίνωση ΕΟΦ για τους κινδύνους από την προμήθεια ψευδεπίγραφων φαρμάκων

27-03-2020 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Προειδοποίηση για τους κινδύνους από την προμήθεια ψευδεπίγραφων φαρμάκων από το διαδίκτυο ή άλλες μη αξιόπιστες πηγές”

Δείτε την ανακοίνωση (127 KB)

Αρχείο EMA (140 KB)