Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

ΦΕΚ 251/A/2021 – Νέος Νόμος 4876/2021: Άρθρο 44 claw-back 2020-2021

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΝΟΜΟΣ Υπ’ Αριθμ. 4876 251/Α/2021 Άρθρο 44: Ρυθμίσεις για τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής – Τροποποίηση του άρθρου 25 του Ν. 4549/2018 περί του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) ειδικά για τα έτη 2020 και 2021

Αναζήτηση ανά θέμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο