Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

ΦΕΚ 130/A/23.07.2021 – N. 4820/2021 (διατάξεις για υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού εμβολιασμού – υποχρεωτικό εμβολιασμό – εμμίσθους δικηγόρους)

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4820 130/A/23.07.2021 Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις

Αναζήτηση ανά θέμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο