Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

07.07.2021 – Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για τις άδειες των άρθρων 24 – 54 του Ν. 4808.2021

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Πρωτ: 47972 Εγκύκλιος Υπουργείο Υγείας Xορήγηση αδειών Μέρους ΙΙΙ, άρθρα 24-54 του ν. 4808/2021 (Α΄101) για την προστασία της οικογένειας

Αναζήτηση ανά θέμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο