Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

2758/Β/18.12.2015 – Νοσοκομειακό clawback για το έτος 2016

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. ΓΔΟΥ/2314

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 2758/Β/18.12.2015

«Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (Claw back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2016»

id: 428

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο