Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

2744/Β/17.12.2015 – Επιστημονική, νοσηλευτική και εκπαιδευτική διασύνδεση των Π.Φ.Υ. με τα νοσοκομεία της Δ.Υ.Πε

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Γ3α/ Γ.Π.88608

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 2744/Β/17.12.2015

«Τροποποίηση της υπ’ αρ. Γ3α/οικ. 3579/14−01−2015 (ΦΕΚ 93/τ. Β΄) υπουργικής απόφασης με θέμα «Επιστημονική, νοσηλευτική και εκπαιδευτική διασύνδεση όλων των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., που αποτελούν το Π.Ε.ΔΥ., με τα Νοσοκομεία της Δ.Υ.Πε. στην οποία υπάγονται και τα οποία αποτελούν Νοσοκομεία Αναφοράς»

id: 427

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο