Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

176/Α/16.12.2015 – Μηχανισμός clawback για τη νοσοκομειακή δαπάνη

Νομοθετικό Κείμενο: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4354

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015

«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»

id: 426

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο