Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

911/ΥΟΔΔ/14.12.2015 – Διορισμός νέου Προέδρου ΕΟΠΥΥ

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Α2β/Γ.Π. 36616

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 911/ΥΟΔΔ/14.12.2015

«Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και διορισμός νέου Προέδρου»

id: 425

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο