Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

28/Β/12.01.2016 – Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Γ3γ/οικ. 2180

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 28/Β/12.01.2016

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ3γ/οικ.98494/21−12−2015 απόφασης του Υπουργού Υγείας»

id: 433

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο