Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

12/01/2016 – Νέα εγκύκλιος επαναφοράς ταινίας γνησιότητας

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 1500

“Εγκύκλιος για την αναίρεση ακύρωσης (επαναφορά) της ταινίας γνησιότητας των φάρμακων από επιστροφές εξαγωγών”

Μετάβαση στο περιεχόμενο