Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

2952/Β/31.12.2015 – Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Γ5α/οικ. 102397

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 2952/Β/31.12.2015

«Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. Γ.Π. 5(α)/οικ. 88979 /20−11−2015 (ΦΕΚ 2577/τ.Β΄/30−11−2015) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα: Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων»

id: 430

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο