Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

3006/Β/31.12.2015 – Κατάργηση rebate 50-30-20

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Γ5/οικ. 101945

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 3006/Β/31.12.2015

«Κατάργηση της με αριθμ. πρωτ. Γ5/οικ.6931/2014 (ΦΕΚ 3676/τ.Β΄/31−12−2014) υπουργικής απόφασης»

id: 430Γ

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο