Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

300/Β/12.02.2016 – Εφαρμογές σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα και όργανα παρακολούθησης και ελέγχου

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. οικ.15779/Δ.Τ.Β.Ν 266

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 300/Β/12.02.2016

«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 2015/573/ΕΕ και 2015/574/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 30ης Ιανουαρίου 2015»

id: 436

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο