Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

ΦΕΚ 18/Α/15.2.2016 – Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις

Νομοθετικό Κείμενο:  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4366
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 18/Α/15.2.2016

“Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α΄ 182) και β) της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α΄ 184) και άλλες διατάξεις”

Η πρώτη ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 182) αφορά, κυρίως, στη μεταφορά δανειακών υποχρεώσεων του ΚΕΕΛΠΝΟ προς το Ελληνικό Δημόσιο και διαγραφή των χρεών του, καθώς και σε διάφορα ζητήματα ρύθμισης του καθεστώτος ατόμων που αναζητούν διεθνή προστασία (πρόσφυγες).

Η δεύτερη ΠΝΠ (ΦΕΚ α’ 184) περιέχει διατάξεις σχετικές με τον κλάδο μας και ειδικότερα:

Άρθρο 18: Μηνιαία Καταγραφή προνοιακών επιδομάτων από την ΗΔΙΚΑ από την δημοσίευση του νόμου.
Άρθρο 22: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών και πληρωμές δαπανών παρελθόντων ετών στρατιωτικών νοσοκομείων (παράταση λόγω έλλειψης ρευστότητας)
Άρθρο 23:Παράταση έναρξης ισχύος γεωγραφικών ορίων ΔΥΠΕ
Άρθρο 24: Παράταση λειτουργίας ΕΠΥ
Άρθρο 25: Διατήρηση Διεύθυνσης Ψυχικής υγείας (Υπ. Υγείας)
Άρθρο 26: Παράταση συμβάσεων παρόχων ΕΟΠΥΥ (προκειμένου να αποπληρωθούν οι οφειλές ΕΟΠΥΥ προς όλους τους παρόχους)
Άρθρο 27: Ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων μεταξύ Νοσοκομείων
Άρθρο 28: Παράταση / επέκταση συμβάσεων προμηθευτών νοσοκομείων ΥΠΕ μέχρι 30-6-2016 & παράταση απολογισμού ΕΟΠΥΥ οικονομικού έτους 2012 μέχρι 30.6.2016
Άρθρο 29: λεκτική διόρθωση διατύπωσης αναφορικά με τους επικουρικούς ιατρούς.
Άρθρο 30: Προκαταβλητέα ποσά συμβάσεων προς ενίσχυση ΔΥΠΕ από ΕΟΠΥΥ.

id: 436Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο