Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

333/Β/16.02.2016 – Έγκριση θετικού καταλόγου

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Γ5 /οικ.12007

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 333/Β/16.02.2016

«Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»

id: 437

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο