Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

335/Β/16.02.2016 – Τροποποίηση συμμετοχής ασθενών ανά σκεύασμα 20€

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Γ5(α) /οικ. 12033

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 335/Β/16.02.2016

«Τροποποίηση της με αρ. πρ. οικ. 38733/06−05−2014 (ΦΕΚ Β΄ 1144) υπουργικής απόφασης»

id: 437A

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο