Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

18/ΥΟΔΔ/17.02.2016 – Επιτροπή Διαπραγματευσης ΕΟΠΥΥ

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Α1α/8146

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 81/ΥΟΔΔ/17.02.2016

«Ορισμός μελών στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)»

id: 438

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο