Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

463/Β/29.06.2015 – Νέο Δ.Σ. ΙΦΕΤ

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Πρωτ.: Α2β/Γ.Π.οικ.46915

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 463/Β/29.06.2015

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000675/ΕΞ. 2014/27−5−2014 (ΦΕΚ 305/ΥΟΔΔ/30−5−2014) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας με περιεχόμενο τον ορισμό Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.)

id: 396

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο