Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

1267/Β/26.06.2015 – Έγκριση θετικού καταλόγου

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Γ5/44129

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 1267/Β/26.06.2015

Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

id: 395

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο