Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

1167/Β/18.06.2015 – Καθορισμός κριτηρίων στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Γ3γ/οικ.42429

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 1167/Β/18.06.2015

Τροποποίηση και Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. Γ.Π. οικ.56432/28.06.2014 (ΦΕΚ 1753/Β΄) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών»

id: 393

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο