Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

572/ΥΟΔΔ/11.08.2015 – Διορισμός μελών στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.: 61213

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 572/ΥΟΔΔ/11.08.2015

Διορισμός μελών στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας

id: 402A

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο