Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

84/A/18.07.2015 – Κεφαλαιακοί Έλεγχοι – Ισχύς ΦΠΑ

Νομοθετικό Κείμενο:  ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015

Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015

id: 400

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο